Välj en sida

Vi erbjuder tjänster inom mark- och grundentreprenad.

Supergrund är ett entreprenadbolag inom byggbranschen med huvudriktning på mark- och grundentreprenader. Företaget består av 3 delägare, med stor kompetens och lång erfarenhet. Vi arbetar med stora och små projekt och har erfarenhet inom projektledning, byggledning, besiktning och upphandling.