Referens: Östralugnets Skola Växjö

Byggherre: SKANSKA

Storlek: 4500m2 

 


 

Referens: Roma Kloster Äldreboende

Byggherre: Arriba Byggnads AB

Storlek: 4200m2 

 


 

 

Fyra viktiga faktorer som vi tar extra hänsyn till vid byggnationen är:

  • miljön - solceller på gymnastikbyggnadens tak, materialval
  • energisnålt - behovsstyrd ventilation och belysning, isolering och täthetsgrad på passivhusnivå
  • säkerheten - tegel och brandskyddsimpregnerat trä på fasaden, takfotslarm, tillagningskök där ett reservkraftverk kan kopplas till vid strömavbrott
  • låga underhållskostnader - materialval

Vi bygger en unik skola som ska förbruka mindre energi i framtiden. Enligt beräkningar kommer detta byggsätt att innebära att energiförbrukningen i framtiden halveras mot om vi byggt på traditionellt sätt. Det medför i sin tur att CO2-utsläppen blir ca 8 ton mindre per år.

Gymnastikbyggnaden får endast tre väggar och vi sparar en stor del av skogen på tomten, som ska användas vid gymnastiklektioner och lek.

Efter projekteringen av Astronomen började vi rita för en förskola i kv. Kometen - även den på Östra Lugnet. Den ska stå klar under 2010.


 

 

 


 

Referens: Äldreboende Burgsvik

 

Byggherre: Arriba Byggnas AB

Storlek: 3200m2 

Läs mer...


 

 

 

 

Referens: Akers Friskola Åkersberga

Byggherre: Byggnads AB

Storlek: 958m2 

Läs mer...


 

Östra Lugnets skola

Vi bygger en kombinerad skola och förskola - Östra Lugnets skola i kv. Astronomen. Vi började bygga den 3 sept. 2008 och skoldelen blev klar till höstterminens start 2009. Förskoledelen och gymnastikbyggnaden beräknas bli klara vid årsskiftet 2009/2010.

Ytan blir ca 4 500 kvm och kommer att inrymma 14 skolklasser - ca 350 elever. Byggnaden ska vara flexibel och kunna ändras med små justeringar efter verksamhet. I hela byggnaden är krav ställda motsvarande skolnivå.