SM-balken


SM-balken är till för dig med lite tyngre väggar. Här har vi tagit fram en platsgjuten "sula-mur" grund. Den fungerar likadant som U-min grund med bruten köldbrygga och plan schaktbotten. (fungerar bara vid mer än 300mm cellplast i botten, annars försänks kantbalken 100 mm om man nöjer sig med 200mm cellplast i botten.)

TYP400

400mm sula + 2-300mm balk. Denna typ lämpar sig till tunga huskonstruktioner så som flerfamiljshus med betongväggar och flera våningar. På detta sätt kan vi få en snabb platsgjuten betonggrund, "platta på mark" även för de mer krävande konstruktioner. Linjelaster mellan 48-350kN/m.

  • Trä (ej klar)
  • Leca (ej klar)
  • Tegel (ej klar)


 

TYP400 Bredd betongbalk (mm) Sulans bottenbredd Linjelast kN/m Linjelast vid håltagning kN/m
SM400150 150 400 48 Max 231
SM400170 170 400 48 Max 231
SM400200 200 400 48 Max 231
SM400250 250 400 48 Max 231
SM400300 300 400  48 Max 231
SM400350 350 400 48 Max 231

TYP600

600mm sula + 2-300mm balk. Denna typ lämpar sig till mycket tunga huskonstruktioner så som flerfamiljshus med betongväggar och flera våningar. På detta sätt kan vi få en snabb platsgjuten betonggrund, "platta på mark" även för de mer krävande konstruktioner. Linjelaster mellan 72 och 350kN/m.

Kvalité: EPS300
Mått:
Höjd 400, 450, 500, 600, 700mm
Bredd (Betongbalk), 150, 170, 200, 250, 300, 350mm
Bredd (Cellplastblock), 380, 400, 430, 480, 530, 580mm
Cellplastblocket anpassas efter bredden på väggen som skall ställas på balken

TYP400 Bredd betongbalk (mm) Sulans bottenbredd Linjelast kN/m Linjelast vid håltagning kN/m
SM600150 150 600 72 Max 531
SM600170 170 600 72 Max 531
SM600200 200 600 72 Max 531
SM600250 250 600 72 Max 531
SM600300 300 600 72 Max 531
SM600350 350 600 72 Max 531