Pålad grund

Vårt program av grunder bygger på det vi kallar för U-min grund. Det är ett patenterat och mönsterskyddat system. Patentet bygger på två enkla saker:

1, Vi bryter köldbryggan på insidan av  balken, vilket ger effekten att bara den del som befinner sig innanför väggarna blir uppvärmd. Fördelen med det ger högre temperatur utmed väggarna och betydligt lägre U-värde.

2, All last från väggar och tak tas på en yttre balk, och ingen inre balk finns.

Pålad grund  är en grund som vi använder då markförhållandena inte klarar normal grundlägging, den bygger på U-min balken med 350 eller 400mm EPS. Den yttre skänkeln behålls och levereras oftast färdigputsad. Pålad U-min grund är en variant där vi har en yttre och inre balk som löper längs hela kantbalken och där den inre balken pålas. Från den inre balken läggs konsoller (betongarmar) med jämna mellanrum för att bära upp stommen, lasten förs sedan in i den inre balken och ned i pålarna. Distanserna är oftast mycket små, och momentet till pålen ganska litet, oftast bara några dm. Pålas ”som vanligt” mitt i plattan i rader.

Fördelar

• Relativt lågt U-värde 0,16-0,18W/m2K (jmr L-grund pålad 0,36W/m2K)
• Lågt PSI-värde, (kantförluster) 0,07W/mK
• Homogen betongsockel utan skarvar, lätt att slå verandor etc. i betongsockeln.
• Lätt att lägga golvvärme, inga slangar i luften och värme ända ut i väggen
• Mycket lätt att montera, tack var plan schaktbotten.
 

Pålad grund