Lastkompenserad grund

Vårt program av grunder bygger på det vi kallar för U-min grund. Det är ett patenterat och mönsterskyddat system. Patentet bygger på två enkla saker:

1, Vi bryter köldbryggan på insidan av  balken, vilket ger effekten att bara den del som befinner sig innanför väggarna blir uppvärmd. Fördelen med det ger högre temperatur utmed väggarna och betydligt lägre U-värde.

2, All last från väggar och tak tas på en yttre balk, och ingen inre balk finns.

Lastkompenserad grund  är en grund som vi använder då markförhållandena inte klarar normal grundlägging men inte så dåliga att pålning behövs, lastkompenseringen är ingenting annat en våra vanliga grunder med det undantaget att marktrycket är avlastat. Avlastningen sker med cellplast, och under laster grävs marken bort och ersätts med det mycket lättare materialet cellplast. Vi kan markkompensera i stortsett ned till nolltryck, men vanligast är att man lastkompenserar för en del av lasten. Här är markundersökningen mycket viktig och att man begär tester för att undersöka markens bärighet. Detta ingår normalt inte i markundersökningen men kostar inte speciellt mycket när de ändå befinner sig på plats och gör övrig markundersökning.

Fördelar

• Mycket lågt U-värde
• Lågt PSI-värde, (Kantförluster) 0,069W/mK
• Homogen betongsockel utan skarvar, lätt att slå verander etc. I betongsockeln.
• Lätt att lägga golvvärme, inga slangar i luften och värme ända ut i väggen

 

Lastkompenserad grund