Lågenergihusgrund

Vårt program av grunder bygger på det vi kallar för U-min grund. Det är ett patent och mönsterskyddat system.

Patentet bygger på två enkla saker:

1, Vi bryter köldbryggan på insidan av  balken, vilket ger effekten att bara den del som befinner sig innanför väggarna blir uppvärmd. Fördelen med det ger högre temperatur utmed väggarna och betydligt lägre U-värde.

2, All last från väggar och tak tas på en yttre balk, och ingen inre balk finns.

Lågenergi grund är vår näst vanligaste typ av grund, den bygger på U-min balken med
400mm EPS. Den yttre skänkeln tas bort efter gjutning och en snygg homomgen betongsockel träder fram.

 

Fördelar

• Lågt U-värde 0,09W/m2K
• Lågt PSI-värde, (Kantförluster) 0,069W/mK
• Homogen betongsockel utan skarvar, lätt att slå verandor etc. i betongsockeln.
• Mycket tålig grund
• Hög lastupptagningsförmåga tack vare centrisk last och hög densitet på cellplastformen. (EPS300)
• Lätt att lägga golvvärme, inga slangar i luften och värme ända ut i väggen
• Lätt att armera, inga byglar krävs då centrisk last inte ger upphov till moment i balken
• Mycket lätt att montera, tack vare plan schaktbotten och enkel armering.


 

Lågenergihusgrund datablad