U-värden för U-min grund och L-element

I nedanstående tabell redovisas U-värden för L-element och U-min grund. Av resultaten framgår att U-värdet vid 200 mm för U-min grund är lägre jämfört med L-element vid 300 mm, man spar således 100 mm isolering genom att välja U-min grund.

Sparar minst 100 mm isolering (vid samma värmeförlust)

Isolertjocklek (mm) U-min-Grund L-Element Kommentarer
100 0,224 0,312 Endast kalla utrymmen så som cykelförråd etc.
200 0,154 0,207 Garage eller sällanuppvärmda enheter.
300 0,122 0,178 Idag standard

För övriga U-värden hänvisar vi till våra produktblad under fliken produkter