Referenslitteratur
Forskning har genomförts under lång tid vid högskolor, institut o s v. Resultaten har inte alltid nått slutanvändarna, vilket ibland medfört att byggnader uppförts bristfälligt. Vi försöker följa utvecklingen och ta del av resultaten samt implementera det i våra grunder. Nedan ges ett mycket litet axplock ur vad som finns att tillgå.

Ladda ned I PDF

Tjäle
Tjäle2
Tjäle3
Grundtips för golvvärme
Uttorkning
Uttorkning2
Uttorkning3