Energi

Energikostnaderna för att värma våra hus ökar i snabb takt. För hus som är bristfälligt värmeisolerade kan kostnaderna bli mycket höga. Hus bör därför vara välisolerade för att minimera kostnaderna för uppvärmning.

Under 1990-talet ökade värmeisoleringens tjocklek i byggnadens klimatskal, dock inte i grunden. Man kan visa att i hus byggda enligt den standaren som gällde då, utgjorde värmeförlusten ner till marken upp till 60 % av den totala transmissionsförlusten genom klimatskärmen. Många trodde, eller t o m tror idag, att jorden under ett hus har stor värmeisolerande förmåga, vilket den inte har. För ett hus med normala dimensioner motsvarar jordens värmeisolering enbart 5 till 7 cm värmeisolering. För hus byggda under 1990-talet så motsvarade isolertjockleken så lågt som 100 mm medan isolertjockleken i takbjälklaget var cirka 400 mm. Det hade varit betydligt mer lönsamt att öka värmeisoleringens tjocklek i grunden eftersom vinsten blivit större. (eller att energibesparingen blivit större)

Idag väljer många att lägga in golvvärme som primärt uppvärmningssystem när de bygger sitt hus. Genom golvvärme blir grunden varmare jämfört med en grund utan golvvärme. Värmeförlusten blir då större, dock beroende på värmeisoleringens tjocklek. I skriften grundtips för golvvärme kan man se att det är liten skillnad i uppvärmningsbehov mellan radiator och golvvärme vid 250 mm tjocklek på värmeisoleringen. Den är cirka 2-3 % och det ligger inom felmarginalen. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till den extra värmeförlust som radiator har genom ovanliggande fönster (varm luft stiger och passerar förbi fönstret och då ökar värmeförlusten) och genom väggen bakom radiatorn. Beräkningarna baseras emellertid på ett L-element, vilket betyder att i U-min grund kan isolertjockleken vara lägre men ändå erhålla samma värmeförlust, se Supergrundens fördelar.

Värmeförlusterna genom kantbalken i ett L-element är betydligt större jämfört med U-min grund och det är orsaken till att man kan spara 100 mm värmeisolering med U-min grund. Med golvvärme är värmeförlusten betydligt mycket större jämfört med L-element eller ett s k F-element (tidigare kallat SB-grund). Orsaken är att L-elementet har mycket större värmeläckande yta i kantbalken jämfört med U-min grund. Om du väljer golvvärme som primärt uppvärmningssystem så blir uppvärmningskostnaden betydligt lägre med U-min grund.