Grundkonstruktionsritning
En viktig detalj i ditt bostadsbyggande, är att du har en grundkonstruktionsritning. En sådan skall göras för varje enskild fastighet, efter byggnadens unika förutsättningar. Får ej blandas ihop med den "typritning" som bl a husföretagen skickar med husleveransen och är ett förslag på hur en specifik detalj kan se ut, utan att veta lasterna på just ditt hus. Det är viktigt att någon räknar fram hur mycket fastigheten, eller delar av konstruktionen belastar den grund man tänkt sig att använda. Det kan vara stora punktlaster vid t ex båda sidor om ett burspråk eller glasparti, inre bärande pelare eller vägg för övre plan, tunga öppna spisar etc. Laster som ofta är unika för just ditt hus. Det är även viktigt att man tittar på takvinklar, eftersom snölasten ger upphov till olika laster beroende på vinkeln. Om man inte är säker på att marken bär lasterna från ditt hus sä är det mycket viktigt att man genom tex en geoteknisk undersökning får reda på om marken bär att bygga på eller inte. Måste grunden pålas eller räcker det med markkompensation på något sätt? Här gäller det verkligen att veta vad man gör, så marken håller och att inte huset sätter sig. (Markundersökning rekommenderas innan du köper grunden, då pålning eller markkompensering är en fördyring av grundläggningen och kom ihåg att även ta reda på radonförhållandet. Frågor om radon ställs till miljö/hälsa på ditt lokala kommunkontor. Vi på Supergrund har egna konstruktörer "in house", och kan därmed få en snabb handläggningstid på nya ritningar och ev. ändringar. Vi har dessutom en teknikstab, där vi får proffissionella svar på t ex fukt, värme och armering. Vi är mycket duktiga på lastkompensering, som är ett billigt alternativ, om marken är för dålig att bygga traditionell platta på mark på, men inte så dålig att den behöver pålas. En geoteknisk undersökning ger svar på detta. Med en grundkonstruktionsritning som underlag för din grund, går det snabbare för din kvalitetsansvarige att godkänna bygget. Byggprosessen blir både snabbare och billigare. Idag blir det dessutom vanligare att din kommun kräver en konstruktionsritning.

Klicka på din hustillverkare

 • Fiskarhedenvillan
 • Myresjöhus
 • Ekefors
 • Trivselhus
 • LB-HUS
 • Väskustvillan
 • Mjöbäcksvillan
 • Borohus
 • KarlssonHus
 • Vibovillan
 • Götenehus
 • Kvalitets-HUS
 • Nordiska KvalitetsHus
 • Mälarvillan