All försäljning sker genom kontoret i Arninge.
Leverans sker direkt från Grundmäklarna AB i Trollhättan.

Säljare
Tobias Danielsson: 0176-758 93 / 073-517 98 13
E-mail:
Tobias@grundmaklarna.se

Konstruktör

Kawa Hossein: 0176-758 96 / 073-517 98 16

E-mail: kawa@grundmaklarna.se


Företagsuppgifter
Grundmäklarna AB
Polygonvägen 61
187 66 Täby
E-Mail tobias@grundmaklarna.se

Organisationsnr: 556705-1387
Styrelsens säte: Trollhättan

Bankgiro: 5956-4930

Tel 0176-758 90
Fax