Supergrund presenterar ny Teknikstab

Vi har nu nöjet att presentera vår teknikstab som utvecklar och räknar ständigt på nya grundlösningar. Denna stab utav kunnande är unik i branschen, och kunskap är något vi verkligen sätter värde på:

Erik Thelberg, Civilingengör, innovatör och Umin-grundens fader. Erik utvecklar ständigt Umin-balken och gör typritningar. Georg Jonasson, statiker och programerare (unik kombination). Georg kontrollräknar alla balkkonstruktioner inkl. sättningsberäkningar med bäddmoduler. Christer Thörnvall, Civilingengör, konstruktör. Christer är vår grundkonstruktör och sörjer för grundens totala konstruktion. Unikt med Umin-grund från Supergrund är att alla grunder får en egen grundkonstruktionsritning med genomarbetade beräkningar för just ditt hus. (Inte bara en typsektion, som inte alls skall förväxlas med en grundkonstruktionsritning). Olle Åberg, Civilingengör,doktorand,Energiexpert. Olle är vår fukt och energiexpert.


Nya Umin-grunder för tunga hus

Under året som gått har vi utvecklat Umin-grund till att klara verkligt tunga hus. Med vår vanliga standard balk klarar vi laster upp till 40kN/m. Vid bredare väggar upp till 100kN/m. Detta utan att det påverkar betongåtgången nämnvärt. (ring oss så förklarar vi mer)